ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА

Хидроизолационни системи за плоски покриви с битумна хидроизолационна мембрана

Хидроизолационни системи за плоски покриви със синтетична хидроизолационна мембрана

Хидроизолационни системи за зелени покриви

Хидроизолационни системи за балкони и тераси с битумна хидрозиолационна мембрана

Хидроизолационни системи за трафик зони и паркинги

Хидроизолационни системи за основи и фундаменти

Хидроизолационни системи за подземни сутерени и паркинги

Хидроизолационни системи за резервоари

Скатен покрив с битумни керемиди

Скатен покрив с 3D битумна хидроизолационна мембрана

Скатен покрив с керамични керемиди

Скатен покрив метални керемиди

Фасадни решения със ситема "Sunblind"

Фасадни решения със система "Schlebach"

Фасадни решения със ситема "Bond"

Фасадни решения със ситема "Hunter Douglas"

Отводнителни системи

Изработка, доставка и монтаж на профили и детайли

Търговия на хидроизолационни материали и строителна химия

Монтаж на двоен под

Търговия на покривни аксесоари